Er zullen een aantal informatie kraampjes staan. Laat je informeren door:

-Amnesty International

-Stichting de Brug/buurtouders

-Wijkraden van Schalkwijk

-Grootouders voor het klimaat Haarlem

-Philadelphia Haarlem

-Schalkwijk aan zet

-Ontmoetingskerk

-SIG