Schalkwijk aan Zet

Bewoners weten vaak zelf wel wat hun wijk mooier, veiliger, duurzamer en gezelliger maakt. Maar vaak ontbreekt het aan geld om ideeën zelf uit te voeren. Met Schalkwijk aan Zet kunnen bewoners van Meerwijk, Molenwijk, Boerhaavewijk en Europawijk hun ideeën nu eens echt realiseren. De Haarlemse gemeenteraad heeft hiervoor een budget van 70.000 euro beschikbaar gesteld.