Huisregels


Om het Schalkwijk aan Zee Festival voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal logische huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op een rijtje gezet. Bij het betreden van het terrein ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

Consumpties
Het is verboden eigen consumpties mee te brengen/verkopen/nuttigen op het festivalterrein.
De beveiliging kan vragen om meegenomen drank weg te gooien of het terrein te verlaten.

Handel & flyeren
Het is verboden activiteiten op het festivalterrein te ontplooien zonder toestemming van de organisatoren van het Schalkwijk aan Zee Festival.

Alcohol en drugsbeleid
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren.
Bij de infokraam op het terrein zijn 18+ polsbandjes verkrijgbaar op vertoon van ligitimatie. Dit voorkomt vragen bij de bar. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.
Soft- en harddrugs is 100% verboden. Bij constatering van gebruik en/of verhandeling, heeft de beveiliging  het recht je de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van de (veiligheid)medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op het festival verboden feit zal de beveiliging de politie op de hoogte stellen. De beveiliging is bevoegd om de toegang tot het festival terrein te weigeren of ontzeggen indien daar aanleiding toe is. De beveiliging en (veiligheid) medewerkers zijn in opdracht van de organisatie gemachtigd directe maatregelen te nemen die de openbare orde en veiligheid ten goede komen.

Roken
Het is wettelijk verboden te roken in de tenten.

Eigen risico
Je betreedt het festival geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging en/of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival.

Toiletten
Er zijn openbare toiletten op het terrein aanwezig. Wildplassen in het park is verboden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten. Wanneer er klachten zijn van welke aard dan ook, meld dit dan direct bij de organisatie.